Metrostav

Informacje

Metrostav a.s. jest poważanym partnerem i respektowanym konkurentem w dziedzinie rekonstrukcji obiektów zabytkowych, budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i społecznego. Działa we wszystkich dziedzinach budownictwa i swą działalnością obejmuje prawie połowę rynku budownictwa podziemnego. W Republice Czeskiej szczególnie znana jest z budownictwa podziemnego (obsługuje niemal 50% wszystkich kontraktów tego typu), również jako jedna z nielicznych firm na tamtejszym rynku zapewnia bardzo specjalistyczne działania wykonywane sposobem górniczym.
Istniejący od 2009 r. polski oddział spółki początkowo skupiał się na projektach w zakresie infrastruktury transportowej. Obecnie zakres działania firmy został poszerzony o budowy w obszarze energetyki, budownictwa hydrotechnicznego czy kubaturowego.