POLSKI CUKIER

Informacje

Krajowa Spółka Cukrowa S.A., właściciel marki Polski Cukier, jest największym w Polsce i ósmym, co do wielkości, producentem cukru buraczanego w Europie. Zlokalizowane na terenie pięciu województw oddziały spółki przerabiają rocznie około 5 milionów ton buraków uprawianych na areale ponad 77 tysięcy hektarów i dostarczanych przez około 16 tysięcy plantatorów. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. koncentruje się na produkcji i sprzedaży cukru, handlu wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwie owocowo-warzywnym.

Spółka prowadzi kompleksowe zarządzanie archiwami firm zewnętrznych w zakresie przechowywania, archiwizowania oraz brakowania dokumentów oraz inne działalności usługowe. Centrum Archiwizacji KSC S.A. w Płocku gwarantuje profesjonalną obsługę polegającą na zarządzaniu archiwum firmowym otwartym na indywidualne potrzeby klientów.

Odbiorcami produktów Spółki sprzedawanych pod marką „Polski Cukier” są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Budowana przez lata Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa dzisiaj w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej KSC S.A. należą dzisiaj poza KSC S.A. cztery produkcyjne spółki zależne:

- Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,
- Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.,
- Î.C.S. Moldova Zahăr S.R.L. z siedzibą w Republice Mołdawii.

Sponsor tytularny:

Partner strategiczny:

strategiczny-1 Gdańskie Autobusy i Tramwaje strategiczny-4 strategiczny-5 strategiczny-6 strategiczny-7

Biznes plus:

logo-biznes-1 logo-biznes-2 logo-biznes-3 logo-biznes-4 logo-biznes-5

logo-biznes-6 logo-biznes-7 Kantor DIAMENT LOTTO