Klub Indywidualnego Wsparcia

“KLUB INDYWIDUALNEGO WSPARCIA″ TO INICJATYWA SKIEROWANA DO OSÓB PRYWATNYCH, CHCĄCYCH WSPIERAĆ FINANSOWO POMORSKI KLUB HOKEJOWY 2014.

IDEA KLUBU INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PRZY POMORSKIM KLUBIE HOKEJOWYM 2014.

Klub Indywidualnego Wsparcia powstał w celu skonsolidowania osób prywatnych chcących wesprzeć działalność Pomorskiego Klubu Hokejowego 2014. Uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy PKH2014. Bliska współpraca członków Klubu Indywidualnego Wsparcia z klubem PKH2014 ma pomóc w tworzeniu bezpieczeństwa finansowego celem umocnienia pozycji klubu sportowego i jego dalszego rozwoju. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą działalność klubu (cele statutowe). Ponieważ członkostwo w Klubie Indywidualnego Wsparcia ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie drużyny seniorskiej hokeja na lodzie działającej przy Pomorskim Klubie Hokejowym 2014, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwość wszystkich członków klubu.

Aby wstąpić do Klub Indywidualnego Wsparcia należy wypełnić deklarację członkowską, zadeklarować wysokość wpłat miesięcznych w zależności od wyboru poziomu wsparcia (Złoty, Srebrny, Brązowy) i wysłać ją na adres kiw@pkh2014.pl.

Członkowie Klub Indywidualnego Wsparcia zostaną umieszczeni na liście klubowej (zgodnie z życzeniem), która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie jak i na stronie internetowej.

Wstępując do Klub Indywidualnego Wsparcia, stajecie się Państwo współtwórcami seniorskiej drużyny hokeja na lodzie.

Pobierz deklaracje wstąpienia do Klubu Indywidualnego Wsparcia PKH2014: PDF lub DOC

Pakiety świadczeń