FOOD INVESTMENT S.A.

Informacje

Food Investment jest profesjonalnym podmiotem świadczącym usługi na rynku usług żywienia oraz na rynku usług sprzątania. Oferta kompleksowego świadczenia usług żywienia i sprzątania skierowana jest do wszystkich rodzajów odbiorców korzystających z tego typu usług, jak szpitale, uzdrowiska, szkoły, domy pomocy społecznej, policja czy wojsko. Spółka świadczy również usługi dla podmiotów prywatnych.

Dowodem na najwyższy poziom usług są liczne referencje oraz liczba realizowanych kontraktów. Wieloletnie doświadczenie Zarządu oraz wykwalifikowana kadra pracownicza są zawsze gwarantem zadowolenia klientów.