Fundacja Sportu Pozytywnego

Informacje

Działalność Fundacji skierowana jest na rozpowszechnianie i wdrażanie zasad współpracy z zawodnikami i zawodniczkami, ich rodzicami, trenerami, nauczycielami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową. Ma na celu umożliwienie ich wszechstronnego rozwoju i skutecznego realizacji potencjału sportowego, osobistego, społecznego, zawodowego i psychologicznego przy jednoczesnym akcentowaniu równowagi sportowo-osobistej, zaufania, profesjonalizmu oraz poczucia satysfakcji życiowej.

Sponsor tytularny:

Partner strategiczny:

strategiczny-1 Gdańskie Autobusy i Tramwaje Grupa LOTOS S.A. strategiczny-4 strategiczny-6 strategiczny-7

Biznes plus:

logo-biznes-1 logo-biznes-4 logo-biznes-5

logo-biznes-6 logo-biznes-7