Metrostav

Informacje

Metrostav a.s. jest poważanym partnerem i respektowanym konkurentem w dziedzinie rekonstrukcji obiektów zabytkowych, budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego i społecznego. Działa we wszystkich dziedzinach budownictwa i swą działalnością obejmuje prawie połowę rynku budownictwa podziemnego. W Republice Czeskiej szczególnie znana jest z budownictwa podziemnego (obsługuje niemal 50% wszystkich kontraktów tego typu), również jako jedna z nielicznych firm na tamtejszym rynku zapewnia bardzo specjalistyczne działania wykonywane sposobem górniczym.
Istniejący od 2009 r. polski oddział spółki początkowo skupiał się na projektach w zakresie infrastruktury transportowej. Obecnie zakres działania firmy został poszerzony o budowy w obszarze energetyki, budownictwa hydrotechnicznego czy kubaturowego.

Sponsor tytularny:

Partner strategiczny:

strategiczny-1 Gdańskie Autobusy i Tramwaje Grupa LOTOS S.A. strategiczny-4 strategiczny-6 strategiczny-7

Biznes plus:

logo-biznes-1 logo-biznes-4 logo-biznes-5

logo-biznes-6 logo-biznes-7