SECURITY PREMIUM

Informacje

Spółka Security Premium zajmuje się profesjonalną ochroną osób i mienia realizowana w oparciu o najlepsze praktyki w zakresie loss prevention, zabezpieczeniem imprez masowych, a także doradztwem i konsultingiem w obszarze bezpieczeństwa biznesu.

Security Premium to także autorskie audyty bezpieczeństwa polegające na głębokiej analizie szczelności łańcucha dostaw, przepływów magazynowo-produkcyjnych, występujących strat a także działań niepożądanych.