SECURITY PREMIUM

Informacje

Security Premium jest firmą w branży ochrony opartą na doświadczonej kadrze menadżerskiej oraz autorskim modelu partnerstwa biznesowego. Wysoka jakość usług ochrony fizycznej wynika z wypracowanych procedur bezpieczeństwa, doświadczeń oraz „dobrych praktyk” wdrażanych przez lata u wielu Klientów.

Security Premium to także autorskie audyty bezpieczeństwa polegające na głębokiej analizie szczelności łańcucha dostaw, przepływów magazynowo-produkcyjnych, ograniczaniu strat zgodnie z zagadnieniami loss prevention. Audyty bezpieczeństwa kończą się przedstawieniem klientom raportu z audytu, w którym opisane są „słabe ogniwa” organizacji przedsiębiorstw ze wskazaniem ryzyk i zagrożeń mających wpływ na straty finansowe a także rekomendacji i kroków naprawczych. Uzupełnieniem audytów jest kolejna specjalistyczna usługa Biznes Security polegająca na wdrożeniu rekomendacji w celu ograniczania strat a także optymalizacji procesów przez co zwiększają się zyski netto naszych klientów.

Ponadto Security Premium świadczy usługi w zakresie żywienia, sprzątania oraz facility management. Usługi te są realizowane w ramach stworzonego konsorcjum, gdzie kapitał zakładowy spółki wynosi 1.500.000 zł.

Security Premium to również ochrona imprez masowych, od sezonu 2018/2019 agentów ochrony z Security Premium można spotkać na meczach Polskiej Hokej Ligi, gdzie dbają o bezpieczeństwo imprez.