SECURITY PREMIUM

Informacje

Spółka Security Premium zajmuje się profesjonalną ochroną osób i mienia realizowana w oparciu o najlepsze praktyki w zakresie loss prevention, zabezpieczeniem imprez masowych, a także doradztwem i konsultingiem w obszarze bezpieczeństwa biznesu.

Security Premium to także autorskie audyty bezpieczeństwa polegające na głębokiej analizie szczelności łańcucha dostaw, przepływów magazynowo-produkcyjnych, występujących strat a także działań niepożądanych.

Sponsor tytularny:

Partner strategiczny:

strategiczny-1 Gdańskie Autobusy i Tramwaje Grupa LOTOS S.A. strategiczny-4 strategiczny-6 strategiczny-7

Biznes plus:

logo-biznes-1 logo-biznes-4 logo-biznes-5

logo-biznes-6 logo-biznes-7