Soiltech

Informacje

Firma Soiltech Sp. z o.o., która powstała we wrześniu 2013 roku, realizuje specjalistyczne roboty geotechniczne na terenie całego kraju. Oferta firmy skierowana jest do potencjalnych wykonawców budownictwa hydrotechnicznego, drogowego, przemysłowego oraz kubaturowego. Soiltech zapewnia pełen zakres robót geotechnicznych od koncepcji poprzez badania geotechniczne, projekt, kończąc na wykonawstwie.